יום ספורט

בית ספרי

היכונו ליום הגדול

כל התלמידים מוכנים היכון צא.... יום ספורט בפתח

יום ראשון

שעות 8:30-12:00

תחנות ומשחקים

להביא כובע מים ומצב רוח