עבודה בשל"ח

עבודה להגשה

א. שתי נימוקים של אלעזר בעד ההתאבדות:

1. "לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים, זולתי את אלוקים לבדו, כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק"- הפסוקים מתכוונים שצריך לעבוד את ה' מכיוון שהוא מנהיג את האדם בצדק ושאסור לעבוד את רומאים ועדיף למות מאשר לעבוד אותם.

2. "ואחרי כן נגמול איש לרעהו חסד גיבורים, ומה טוב טעם עבדות. ואחרי כן נגמול איש לרעהו חסד גיבורים, ומה טוב ומה יפה יהיה בנשאנו את חרותנו אלי קבר"- הפסוקים אומרים שאם נמות ה' יגמול לנו אח"כ בשל מוות גיבורים , ושעדיף למות גיבורים מאשר לחיות בעבדות.

ב. שתי נימוקים נגד הבחירה של התאבדות:

1."הוי מי יתן מותנו כולנו, טרם ראו עיננו את העיר הקדושה ההיא נהרסת בידי האויבים ואת היכל הקדש מחלל וניתץ..."- זה אומר שאנחנו לא יכולים למות מבלי לראות את העיר הקדושה בעינינו נהרסת בידי אויבים.
2."...אוי לבני הנעורים אשר יפרכו את היסורים הרבים את כח עלומיהם, ואוי למלאי הימים, אשר יכשל כח זקנתם לשאת את הצרות..."- זה אומר שאסור לנערים למות ולהשאיר את הזקנים לשאת את הצרות.

ג. שני איורים המתארים את סיפור מצדה:

התמונה ליד הטקסט נלקח מאתר rotter.net

האיור הגדול למטה נלקח מאתר הידען

Big image