30 עובדות לגבי הסרטון (חדשות העבר)

מגישים : עמית פרץ ואור ילינק

 1. בן גוריון הוא איש הנמוך קומה
 2. 2,000 שנת חייך לעם יהודי
 3. מדבר היא רוב שטחה של מדינת ישראל
 4. דוד בן גוריון לא נתן לעובדה שהוא נמוך לעצור אותו
 5. מנהג הידוע של בן-גוריון הוא לעמוד על הראש
 6. בן גוריון נולד בשנת -1886 כדוד יוסף גרין בעיר פלונקס שבפולין
 7. שהיה בן 11 דוד בן גוריון הגיע לעיר מגוריו של בינימין זאב הרצל
 8. כמה שנים אח"כ דוד בן גוריון מייסד קבוצת נוער בשם "עזרא"
 9. חברי קבוצה "עזרא" מדבר רק עברית
 10. ב -1906 עלה לארץ במסגרת העלייה השנייה
 11. דוד בן גוריון מהר מאוד הבין עיר (תל האביב-יפה) לא בשבילו
 12. בשנה הראשונה בארץ הוא עבד וזיע כחקלאי ושומר במושבות
 13. דוד בן גוריון הצטרף למפלגת "פועלי-ציון"
 14. הוא מהעורכים של עיתון המפלגה
 15. על המאמר הראשון שפרסם חתם בשם העת "בן-גוריון"
 16. דוד יוסף גרין שינה שמו את מדוד יוסף גרין לדוד בן גוריון
 17. בזכות בן גוריון שינוי שמות משפחה העברי הפך לטרנד בארץ
 18. בן גוריון קדיש השנה שלמה ללמידת שפה התורכיה
 19. ב -1915 בן צבי ובן גוריון הגיע לארה"ב המשיך בפעילות הציונית
 20. בניו יורק פגש בן גוריון את פולה אשתו לעתיד
 21. פעמים ביום פולה היה מכריח את בן גוריון לאכול קוצ'מוץ '
 22. במלחמת העולם הראשונה בן גוריון התגייס לגדודים העברים
 23. ב -1921 ממונה בן גוריון למזכיר הכללי הראשונה של הסתדרות העובדים
 24. ב -1930 בן גוריון וחבריו מקימים את המפלגת "פועלי ארץ ישראל"
 25. ב -1947 הכריז אום על תכנית החלוקה "המלצה" להקמת שתי מדינות בארץ ישראל
 26. בזמן שכל אנשים חגג ורקד בחוץ בן גוריון נשאר בבית וצפה את המלחמה והכין את הכח הצבאי של יישוב בארץ ישראל
 27. בן גוריון ידע 9 שפות
 28. אתגר ראשן של בן גוריון היא מלחמת עצמאות
 29. בסיום המלחמה נצח במחיר כבד של 6,000 הרוג
 30. עלו בערך מיליון עולים חדשים אחרי המלחמה לארץ ישראל

מיקום הכרזת המדינה ב-1948