מי הוא ישראלי עבורי?

מגישות: סהר ואריאלה פדל

ההגנה והתורמים לארץ הם ישראלים

זמרים ישראלים

המצאות ששייכות לישראלים הם ישראליות