Oudere schoolkind

Ontwikkelingen

Inhoudsopgave

- Cognitieve ontwikkeling

- Sociaal-emotionele ontwikkeling

- Seksuele ontwikkeling

- Sensomotorische ontwikkeling

- Creatief-expressieve ontwikkeling

- Taalontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling

de ontwikkeling van het denken van concreet naar abstract is voltooid in de: concreet-operationele fase. Abstract denken heeft te maken met het denken over bepaalde dingen die je niet direct kunt zien.


Als je abstract kunt denken, kan je ook analyseren en reflecteren. De kinderen gaan nadenken over zichzelf, dit kan ook leiden tot een negatieve zelfbeeld.


Ze worden kritischer en stellen veel vragen, daarom is het belangrijk voor een leerkracht dat hij/zij de vragen zo uitgebreid mogelijk uitlegt.


Wat ook verandert is dat de kinderen zich meer gaan richten op feiten en gaan vragen om oorzaken en gevolgen


Kinderen van 9 tot 12 jaar zijn sterker prestatiegericht geworden. Dat houdt in dat ze graag willen laten zien wat ze kunnen.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

- sociale verbanden zijn nu belangrijker

- een ouder schoolkind is sterk in samenwerking

- normen en waarden zijn ontwikkelt en nemen een grote plaats in het leven van het kind

- sportieve competitie

- idolen

- uitsluiten en pesten

Seksuele ontwikkeling

  • opzoek naar lichamelijk contact

- duwen, knijpen, vechten

  • verschillende ontwikkeling jongens en meisjes

- meisjes krijgen lichamelijke veranderingen en komen in de puberteit te zitten bij jongens is dat meestal rond de 12e jaar en er is sprake van een groeispurt

  • ontluikende seksualiteit

- het kind is nog niet seksueel actief, maar seksualiteit heeft wel veel aandacht

-fantaseren over seks en horen en zien veel dingen over seks

Sensomotorische ontwikkeling


  • grove motoriek: kracht en soepelheid

- het kind ontwikkelt in snelle tempo meer spierkracht en uithoudingsvermogen.

- geïnteresseerd in sporten

- je ziet dan ook snelle ontwikkeling in sportieve prestaties

- ze zijn competitie gericht (vinden het leuk om te strijden tegenelkaar)

  • fijne motoriek: schrijven en tekenen

- de hand en oog coördinatie worden sterker

- sommige kinderen kunnen prachtig schrijven, tekenen of knippen.

  • verschillen in ontwikkeling jongens en meisjes

- jongens worden sterker en krijgen een grotere uithoudingsvermogen

- daarentegen is er bij de meisjes sprake van een groeispurt

- meisjes worden gevoelig en ze besteden veel aandacht aan hun uiterlijk

Creatief-expressieve ontwikkeling

Filmpje

Big image

Taal ontwikkeling

klankontwikkeling is voltooid

woordenschatontwikkeling groeit het hele leven door

grammaticale ontwikkeling is voltooid. het kind weet de regels en bepaalde woorden te benoemen.

  • communicatieve ontwikkeling: kinderen kunnen steeds een beter samenhangend verhaal vertellen
  • meta linguïstische ontwikkeling: de leerlingen denken na over taal. bijv. over de structuur van moeilijkere woorden.
  • schriftelijke ontwikkeling: schrijven wordt een hulpmiddel om jezelf uit te drukken.
Big image