רצינו שתדעו 9

26 באוקטובר 2013, כב חשון שתע"ד

הרשמה להשתלמות מדריכים

בניגוד לשנים קודמות, השנה קיימת חובה להירשם להשתלמות מדריכים באתר פסגה תל אביב

אי הרשמה לא תזכה בגמול

את ההרשמה יש לבצע עד סוף החודש משמע - עד יום חמישי הקרוב!
מי שמתקשה להירשם יתקשר לפסגה בתל אביב ישאיר פרטים והם יעזרו בהרשמה

יש חובת חתימה בכל מפגשלהלן ההנחיות ששלחה אורית המטפלת בכל התהליך עבורנו:כניסה לאתר מרכז פסג"ה www.pisga-ta.co.il

ללחוץ על הסרגל העליון – השתלמויות -----> תכנית ההשתלמויות

ללחוץ על לחצן "הרשמה להשתלמויות"

יש להזין מספר ת.ז. לאחר מכן ללחוץ על אישור.

יעלה מסך פרטים אישיים: יש להקפיד למלא את כל השדות עם ה- * האדומה.

בתום התהליך יש להקיש על אישור.

בסרגל העליון להכנס ל"ראשי"

באינדקס השתלמויות ללחוץ על חפש

תעלה רשימת כל ההשתלמויות המתקיימות בפסג"ה.

יש למצוא את ההשתלמות הרצויה וללחוץ על העיפרון שמופיע בצד שמאל.

יעלה מסך "רישום להשתלמויות" – בתחתית העמוד ללחוץ על "בצע הרשמה".

ישלח אליכם אישור למייל שהנכם רשומים להשתלמות.השתלמויות פסג"ה תשע"ד

בשעה טובה קיבלנו את תקציב ההשתלמויות לתשע"ד. כצפוי - גם כאן חלו קיצוצים, אך לא באופן הפוגע במגוון ההשתלמוויות שקיוותי לפתוח.במהלך השבוע הקרוב יוזנו התקציבים למרכזי הפסג"ה על פי הפירוט הבא:


12 שעות לכל פסג"ה - 6 שעות לספסטר א' ו-6 שעות לסמסטר ב'. יש לדווח על שעות אלה באמצעות רשת עתיד כשעות מרצה שלכם (למעט מקרים חריגים שאושרו על ידי). מדריכים אשר קיבלו מרצים דרך 'בשער' - לא ישלמו להם אלא את הוצאות הנסיעה. שאר השעות הן שלכם שכן המדובר בעבודה שלא במסגרת שעות עבודתכם כמדריכים. חשוב להקפיד למלא את כל הטפסים בזמן. עיכוב עלול להוביל לגריעת שעות אלה מתקציב שנה הבאה - וזה כבר נזק לכולם ולא רק לכם!


בחנוכה נקיים ימים מרוכזים בצפון, מרכז ודרום. הימים יתקיימו בסימן הנושא השנתי - 'האחר הוא אני' לאורך ההיסטוריה. המועדים המדויקים יפורסמו לאחר סגירתם מול גופים המארחים.

תכנית עבודה שנתית

טרם קיבלתי את תכנית העבודה של חלק ניכר מכם.אנא העבירו אותה עוד השבוע. על תכנית העבודה לכלול פירוט לגבי בתי הספר המקבלים הדרכה אינטנסיבית אל מול אקסטנסיבית.

לאור בקשות שונות המגיעות אלי לאשר תכניות ייחודיות לבתי ספר שונים (בקשה המגובה על ידי השר), חשוב לי לי לדעת מה מצבם של בתי הספר השונים.


בקביעת תכנית העבודה יש להתייחס כמובן גם לבתי הספר שקיבלו שק"ד וזקוקים לסיוע מיוחד.

ובאותו ענין - מיפוי בתי ספר

באופן טבעי - מאחר והמדריכים עמוסים עבודה, איננו מחפשים בתי ספר נוספים הצצים בשטח. אך מסתבר שחלק מבתי הספר הללו מתעוררים רק לפני הבגרות, מבקשים סיוע ואז - הנזק כבר גדול.לאור זאת - חשוב מאוד לברר האם ישנם בתי ספר חדשים באזורכם וליצור קשר מתועד עם מנהל בית הספר ורכז המקצוע. עותק של המסמך - העבירו בבקשה אלי.