Idade Moderna

Antía Álvarez Fernández

Idade Moderna

Va dende o século XV ata o século XVIII
Big image

O inicio da idade moderna.

A idade moderna comenza có descubrimiento de Ámerica e a conquista de Granada, en 1492.

Na política pasouse dunha monarquía autoritaria a unha monarquia absoluta.

Reinos Feudais

Big image
erase una vez el hombre - feudalismo

Reis da idade moderna

 • Carlos I==>século XVI. Máis poder máis territorios.
 • Filipe II==>século XVI. Conquista territorios de Europa, Ámerica e Filipinas.
 • Carlos II ==> século XVII.
 • Filipe de Anjou==> século XVII. Guerra Sucesión Española
 • Carlos III ==> século XVII. Creou reais académias para ciencias e reais fábricas para economía.

Poboación

Consecuencias de menos poboación:

 • Guerras.
 • Enfermidades.
 • Guerras na agricultura.
 • Graves revelión políticas.

A sociedade e a cultura

Nobreza e clero==> misioneros

Xente do común:

 • Burgueses.
 • Artesáns.
 • Campesiños.

Descubrimientos

Revolución Francesa

Erase una vez el hombre Cap 22 La Revolucíon Francesa