1967

קווי 67, יתרונות וחסרונות

מגיש: יונתן שפנצר

מה הם קווי 67?

הכינוי לקווי שביתת הנשק שנקבעו בהסכמים של ישראל ושכנותיה בתום מלחמת העצמות בשנת 1949. מדובר בגבול מנהלי, שהשטחים הנמצאים מעבר לגבול מנוהלים על ידי ישראל באמצעות ממשל צבאי או תחת הסכמים שהושגו לאורך השנים עם הרשות הפלסטינית, המעניקים לה סמכויות שלטון בשטח. שליטתה של ישראל בשטחים מעבר לקו הירוק מתבטאת באספקת שירותי חשמל, מים, טלפון ותמיכה כלכלית המתבטאת בסיוע כספי חודשי.

פתרון - שתי מדינות לשני עמים

פתרון "שתי מדינות לשני עמים" הוא מונח כולל למגוון עמדות ביחס לסכסוך הישראלי פלסטיני המציעות לפתור את הסכסוך על ידי חלוקת ארץ ישראל בשטח שבין הים התיכון לנהר הירדן, והקמתה של מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. זהו המונח השגור בפי ישראלים התומכים בעמדות אלו. באנגלית השם הוא "two state solution" (פיתרון שתי מדינות), ללא הקביעה שישראל תהא מדינה יהודית. מתנגדי העמדות משתמשים במונח "מדינה פלסטינית", ללא התייחסות למדינה היהודית שכבר קיימת עוד לפני יישום ההצעה, או הצגת החלוקה כפתרון.


המדינה הפלסטינית תעניק לתושבים הפלסטינים אזרחות ופליטים פלסטינים יוכלו להגר אל שטחי המדינה החדשה ולקבל בה אזרחות. בפני האזרחים הערבים המתגוררים במדינת ישראל תהיה האפשרות להישאר בישראל או להגר למדינה הפלסטינית החדשה ולקבל את אזרחותה.

ב4 ביוני 1967 מדינת ישראל ושכנותיה ( מצרים, ירדן, לבנון, סוריה) סיכמו על סיום קווי 67 (הקו הירוק).

חזרה לקווי 67 - בעד או נגד?

אני לא בעד ולא בנגד. יש דברים חיוביים בחזרה לקו הירוק, אך גם יש שליליים.


  • בטחוני: אם נחזור לגבולות 67, מדינות ערב (אויבות ישראל) כבר לא יאיימו על ישראל ונוכל לחיות בלי חששות מכיוון מדינות אלו. אך אם לא נחזור והגבולות יהיו כמו היום, ימשיכו האיומים מכיוון מדינות ערב (סוריה, לבנון, ערב הסעודית, איראן..).
כלכלי: כיום, מדינת ישראל במצב כלכלי טוב מאוד. לכן, בהיבט הכלכלי, אין צורך לחזור לקווי 1967.


מדיני: אם וכאשר נחזור לקווי 67, ישתפרו יחסינו עם מדינות ערב ועם הפלסטינים. הממשלה תוכל לקיים יחסים ועסקאות עם הפלסטינים. אם לא נחזור, היחסים לא ישתנו וישארו כפי שהם.

דמוגרפי: אם נחזור לקו הירוק, יתקיים כמעט שוויון בכמות היהודים והערבים במדינת ישראל, תהיה השפעה גדולה של הפלסטינים על הבחירות ועל נושאים מרכזים במדינת ישראל. אם לא נחזור ונישאר כמו היום, אוכלוסיית המדינה תישאר בערך כפי שהיא ורוב של יהודים במדינת ישראל.


לסיכום, לי אין דעה נחרצת אם זה טוב לחזור לקווי 67. ישנם יתרונות וישנם חסרונות.

מה דעתכם?

השטחים - למי הם שייכים?