VEILIGER VERKEER GEN. LEMANSTRAAT

SPRING NU ZATERDAG OP JE FIETS

Het huidige stadsbestuur van Antwerpen is verkeersveiligheid voor de fietser blijkbaar niet erg genegen. Het wil immers niet langer een fietspad in de drukke Generaal Lemanstraat. Begin februari interpelleerde Groen-raadslid Joris Giebens in de gemeenteraad Schepen van Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout en Schepen van Mobiliteit Koen Kennis i.v.m. de intrekking van de stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de Generaal Lemanstraat. Uit hun antwoorden bleek duidelijk dat zij kiezen voor een andere mobiliteit: alle plaats aan de auto, fietsers en voetgangers aan de kant...


Groen Antwerpen is het hier uiteraard niet mee eens. Kersvers voorzitter van Groen district Antwerpen Ilse van Dienderen: "Fietsen in de Generaal Lemanstraat is levensgevaarlijk en door het schrappen van het geplande fietspad zal de situatie er zeker niet op verbeteren. De buurtbewoners en iedereen die hier winkelt of op bezoek komt, heeft recht op veilige fietspaden."


Alle fietsvrienden en voorstanders van veilig verkeer in Gen. Lemanstraat welkom!

Saturday, March 9th, 10:30am

Delhaize op de hoek van de Karel Oomsstraat

Inlichtingen: ilse.vandienderen@groen.be 0494/56.49.68