חור שחור

מאת: הילה בן טולילה ועמית סט ח'9 מוגש למורה: אודיה פרשל

הגדרת המושג

חור שחור- כוכב (אינו חור) בו הכבידה כה חזקה עד שהכול נמשך לתוכו.הכבידה שלו חזקה עד כדי כך שאף חלקיק או קרינה אלקטרומגנטית אינם יכולים להימלט ממנה.

דוגמה לחור שחור

חור שחור כוכבי- הוא חור שחור שנוצר כתוצאה מקריסה כבידתית של כוכב בודד. הכוכב צריך להיות בעל מסה של יותר מ-8-10 מסות שמש. הקריסה הכבידתית מתרחשת כאשר ההיתוך הגרעיני שמתרחש בליבת הכוכב נגמר, וכתוצאה מכך אין אנרגיה שתאזן את כוח הכבידה של הכוכב, ולכן כוח הכבידה של הכוכב גורם לקריסת הכוכב אל תוך עצמו. בשלב זה ליבתו נדחסת אל תוך עצמה וכתוצאה מהלחץ העצום והחום הרב, מעטפת הכוכב מתפוצצת ומשוחררת כגז שנע במהירות עצומה, בעוד ליבת הכוכב המסיבי תהפוך לחור שחור כוכבי.
Big image

מקורות בהם השתמשנו:

#ויקיפדיה

#מחברת

#מכון ויצמן למדע