ראיון עם ראש קבוצת סרטן הריאות

ראיון עיתונאי מראש הקבוצה רון

האם הנושא הנבחר היה מעניין?

כן, הנושא היה מעניין מפני שכל הנושא של רפואה, גוף האדם ומחלות מעניין אותי.

האם המצגת בנושא שלך הייתה לדעתך עשויה כראוי או שהיה אפשר להוסיף עוד?

לדעתי, תמיד אפשר להוסיף עוד בנושא במיוחד במחלה כמו הסרטן, שרק התחילו לחקור לעומק בשנים האחרונות.

האם אתה חושב שהיית זקוק לזמן נוסף להתכונן?

כן, אם היה מוקצב לנו יותר זמן, הידע האישי והידע המוצג במצגת היה יותר מורחב ומעניין.

האם למדת ידע נוסף על המחלה משהיה קודם?

כן, הידע שלי הורחב ולמדתי צדדים חדשים על המחלה שבכלל לא ידעתי.

באיזה עזרים ואמצעים טכנולוגיים נעזרת?

נעזרתי באתרים במרשתת שבהם הוקצן מידע על המחלה, ובכדי להציג את המידע נעזרתי באתר smore.

האם תהליך העבודה היה מעניין ומלמד?

כן, תהליך העבודה היה מרתק, מלמד ומעניין.

באיזה מקצועות ושפות השתמשת בעבודת החקר?

השתמשתי בשפה העברית והשפה האגלית למציאת מידע רחב יותר ומעניין יותר, והמקצועות ששותפו העבודה הם אגלית ומדעים.

למה עשית את העבודה על הסרטן?

עשיתי את העבודה לצורך העלאת המודעות על הסרטן ולגרום ליותר אנשים ללכת להיבדק.