מפגש בוגרים

מכינת "מנשרים קלו"

Friday, Aug. 23rd, 9pm

מעגן מיכאל, ישראל

Ma'agan Michael

לוח הזמנים של המפגש

המפגש יתקיים ביום שישי, ה-23.8.2013


9.00 הגעה ופתיחת המפגש

9.15 ארוחת בוקר

9.45 מפגש לימוד

11.00 הפסקה

11.20 מפגש לימוד

13.00 פריסת צהריים קלה

13.30 צוותי משימה

15.00 הצגת תוכניות

15.45 סיכום

16.00 סיום המפגש


המפגש יתקיים במכינה.

מספר המקומות מוגבל ויש להירשם מראש.

Loading form...