פחממנים

תרכובות אורגניות המכילות אך ורק אטומי פחמן ומימן.

עומר מסר, עידן מנור ואיליי שוסטק

פחמן+תכונות הפחממנים:

הפחמן הוא יסוד אלמתכתי בעל מספר אטומי 6. הוא יכול לייצר ארבעה קשרים יחידים קוולנטים או שני קשרים כפולים או קשר משולש אחד עם אטומים נוספים. הפחמן הוא אטום קטן יחסית ויוצר קשרים קוולנטיים חזקים עם אטומי פחמן נוספים ליצירת שרשרות פחמימניות ארוכות, ישרות או מסועפות

סוגי פחממנים:

ישנם שלושה סוגי פחמימנים: אלקאנים, אלקנים ואלקינים.

אלקאנים: CnH2n+2: מתאן(CH2), אתאן(C2H4), פרופאן(C3H8) ובוטאן(C4H10).

אלקנים: CnH2n: אתילן(C2H4), פרופן(C3H6) ובותן(C4H8).
אלקינים: CnH2n-2: אצתילן(C2H2).

נוסחאות מבנה לדוגמה(אחת לכל סוג פחמימנים):

שימושי הפחממנים:

לפחממנים יש שימושים רבים גם בתחום הכימי וגם בתחום הפיזי, בתחום הכימי לדוגמה הם משמשים כממסים ודלקים ובתחום הפיזי כשמנים וצבעים.