עצומה כיתה ה'

שמירת העצים

קבוצה 4

גיזום עצים - רמי