Watervoetafdruk en voedselproductie

Chloé Bouckaert 1

watervoetafdruk en voedselproductie

Voedselzekerheid in de wereld

De komende tien jaar lopen grote delen van Azië een verhoogd risico op ernstige droogte die de lokale en zelfs de mondiale voedselzekerheid kunnen beïnvloeden. Landen zoals China Pakistan en zelfs Turkije zouden ook zwaar getroffen kunnen worden. Deze regio’s zijn grote producenten van tarwe en voor de rest van de wereld zal dat ook de voedselzekerheid mee bepalen.

Watervoetafdruk

De watervoetafdruk van een land is de totale hoeveelheid water die er nodig is om allerlei goederen en diensten te kunnen produceren die door de inwoners van die landen geconsumeerd wordt.

Bij producten is de watervoetafdruk afgekort WV een maat voor al het waterverbruik van een product. Het heeft een beeld over de hoeveelheid verborgen water in een product.

Watervoetafdruk te hoog

Sommige producten zorgen voor een te hoge watervoetafdruk. In de meeste gevallen is dat door te veel vlees en veel bewerkte voeding.

WV bij vegetariërs

Vegetariërs hebben een 36% lagere voetafdruk dan andere mensen dit komt vooral omdat ze geen vlees eten. Want de dieren die we nodig hebben voor dat vlees, melk of eieren nemen heel veel plaats in en hebben veel plantaardig voedsel nodig.

Export verhoogt WV

De watervoetafdruk bij ontwikkelingslanden is veel hoger dan bij ons. Ze hebben een zeer hoog verbruik en een zeer lage opbrengst per gebruikte watereenheid in de veeteelt of in de landbouw, ook is er veel een te hoge consumptie van rundvlees.

Verklein WV

Dus als je uw eigen watervoetafdruk wilt verkleinen dan kies je best voor mindervlees, je hier voor vegetarische burgers nemen of andere vervangproducten en dit zal het al goed verkleinen.