חופש התנועה

מאיה בן זאב

חופש התנועה- הגדרה

חופש התנועה היא זכות הנובעת מהזכות לחירות, והיא קובעת את זכותו של כל אדם לנוע ממקום למקום באופן חופשי, מבלי לחשוש שיאונה לו רע ומבלי לחשוש שמישהו ינסה לעצור אותו או לגבות ממנו תשלום על תנועתו בתחום מדינתו ומדינות אחרות.
לכל אזרחי המדינה יש זכות לעזוב את המדינה ולחזור אליה בכל זמן, ויש להם זכות לנוע לגור ולעבוד במדינה מבלי שהמדינה תתערב בכך.
ישנם מקרים בו חופש התנועה אינו מוחלט - אדם הנוסע בכבישי אגרה יצטרך לשלם על ה'זכות לנוע' , אדם לא יכול לצאת מן הארץ אם יש נגדו צו איסור יציאה מן הארץ, ובכדי שאדם יוכל להיכנס למדינות אחרות הוא צריך את אישורן ועוד.

מקרים בהם הופרה הזכות לחופש התנועה