קניון הזהב

שירן ד2

מי הקים את קניון הזהב?

הוא הוקם על ידי האחים משה ויגאל גינדי