CURSOS D'ESTIU GP

JULIOL I SETEMBRE 2020 - EL MUSICAL BELLATERRA

CURS DE CAMBRA

Adreçat a estudiants de violí, viola, violoncel, contrabaix i piano que estiguin cursant estudis de Grau Professional o Superior de música i que estiguin interessats en complementar o aprofundir els seus estiudis de música de cambra. És un curs pensat per a formacions estables o que toquen habitualment junts i també per aquells estudiants de corda o piano que s’apuntin de manera individual esperant trobar aquí un grup del seu nivell amb qui compartir la música de cambra.


Dies curs: De l'1 al 4 de setembre 2020


Professors: Daniel Ligorio, Felipe Rodríguez, David Apellániz


Tota la informació aquí: https://www.smore.com/as63r

EINES PIANÍSTIQUES

CURS INTENSIU D’ESTIU EN EL QUE ES TREBALLEN DIFERENTS EINES I RECURSOS PER MILLORAR LA IMPROVISACIÓ, LA COMPOSICIÓ I LA INTERPRETACIÓ A L'AULA. Aquest curs està especialment pensat pels estudiants de piano GP que han cursat almenys un any del curs de piano d'acompanyament modern amb el Jordi Martinez, o que cursen habitualment piano modern jazz.


Dies curs: Del 6 al 9 de juliol del 2020


Professors:

  • Presencial: Eugènia Arús, Francesc Pagès, Núria Palau i Marta Canellas.
  • En línea: Eugènia Arús.


Tota la informació aquí: https://www.smore.com/haezt

SOUNDPAINTING - Amb Walter Thompson

IMPARTIT PEL CREADOR D'AQUEST LLENGUATGE (Nivells 1 i 2)


Dirigit a músics instrumentistes, directors de cor, orquestra i/o banda. Professors de música de Primària, Secundària o ESO. Professors d'escuelas de música i/o conservatoris. Compositors, cantants, actors i ballarins. Arts visuals.


Dies curs: Del 20 al 23 de Juliol del 2020


Professor: Walter Thompson


Tota la informació aquí: https://www.smore.com/qh9uf

CURS INTENSIU PIANO DANIEL LIGORIO


Adreçat a estudiants de nivell elemental, nivell mig/grau professional interessats en revisar el programa que estan fent o que es preparin per superar un examen de piano al setembre.


Dies curs: De l'1 al 3 de juliol del 2020


Professor: Daniel Ligorio


Tota la informació aquí: https://www.smore.com/8bn1s

CURS PIANO ACOMPANYAMENT MODERN

Adreçat a estudiants de piano de Grau Professional o Nivell Mig interessats en un primer contacte o bé en aprofundir en l'acompanyament al piano amb xifrats moderns. Aquest curs es pot cursar dos/tres anys en funció de l'alumnat i evolucionar sempre(no es repeteixen continguts).


Dies curs: Del 7 al 10 de juliol del 2020


Professor: Jordi Martínez


Tota la informació aquí: https://www.smore.com/f0g4n

PASSATGES ORQUESTRALS PER VIOLÍ GP

Dies curs: 29 i 30 de juny del 2020


Professor: Heriberto Fonseca


Classes individuals per acabar l'assignatura.


Més informació a: herifonseca@elmusical.cat

TROBADA GRUPCELLOS.CAT

Dies curs: 21 i 22 de juliol del 2020


Professora: Anna Mora


Parcials per acabar l'assignatura.


Més informació a: annamora@elmusical.cat

INTENSIU D'ORQUESTRA GP

Sols per alumnes de l'Orquestra GP.


Reserve-vos la data i us esperem aquest día.


Dies curs: 31 d'agost del 2020.


Horari: de 10.00h a 13.30h i de 15.00h a 17.00h

EL MUSICAL - CENTRE GRAU PROFESSIONAL MÚSICA

Carrer Ramon Llull, 16

08193 Bellaterra

www.elmusical.cat