ביוטק-P53 מגן טבעי מפני מחלת הסרטן

כיצד ויטמין C משפיע על הצטברות P53 בתאים שנחשפו למי חמצן?

תקציר דוח מחקר

במחקר שלנו בדקנו את הצטברות p53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם אשר נחשפו לעקת ויטמין C µ10+µ10 של מי-חמצן, ובנוסף ל-µ10 מי חמצן בלבד,p53 הוא גן המדכא סרטן ורצינו לבדוק כיצד מי-החמצן וויטמין C משפיעים על הצטברות p53 בתאים. P53 הוא גן שלתוצר החלבוני שלו יש חשיבות בעיכוב ההפיכה של התא לתא סרטני (התמרה סרטנית). הגן p53 הינו פקטור תעתוק לחלבון P53 שתפקידו לעבור על הגנום ולמצוא בו שינויים, לטפל בהם ולמנוע את ההתמרה הסרטנית של התאים בגוף. כאשר P53 מבצע את תפקידו באופן תקין ומבקר על חלוקת התאים שבגוף הסיכוי להתפתחות מחלת הסרטן יורד משמעותית. במחקר שלנו השתמשנו בשיטות שונות כגון: תספיג מערבי(אלקטרופורזה), כימות חלבון בשיטת ברדפורד ותספיג חלבון, ע"י כך הגענו לתוצאות המחקר אשר היו שהצטברות הP53 השתנתה כתוצאה מחשיפת התאים ל µ10של ויטמין C+µ10 של מי חמצן, ובנוסף ל-µ10 מי חמצן בלבד. מוטציה(שינוי) בגן מדכא סרטן עלולה לגרום לפגיעה בתוצר החלבוני שלו וכך לפגוע בפעילות המעכבת סרטן שלו ובבקרה שלו על חלקות התאים בגוף. כאשר היינו צריכים לבחור נושא למחקנו התלבטנו בין מגוון נושאים, ראשית חשבנו על ההשפעה של ריטלין על הצטברות P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם, רצינו לחשוף את התאים לכמויות שונות של ריטלין ולבדוק האם ריטלין משפיע על הצטברות P53 בתא. לאחר מכן, שינינו את החלטתנו על סמך ששמענו כי מי חמצן גורם מסרטן, רצינו לבדוק האם אכן למי חמצן יש השפעה ישירה על מחלת הסרטן. בתחילה, רצינו לבדוק כיצד כמויות שונות של מי חמצן ישפיעו על הצטברות p53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם ולאחר מכן נוכחנו לדעת כי ויטמין C הוא נוגד חימצון ועוזר למניעת מחלת הסרטן ולכן החלטנו להוסיף למחקרנו את ויטמין Cע"י כך שהוא ינטרל יחסית את השפעת מי החמצן. בתוצאות הניסוי נוכחנו לדעת כי מי חמצן גרמו לירידה קטנה בכמות התאים, התוצאות של GAPDH והריכוז של החלבון יכולים להעיד על כך ש-p53 גרם ליצירת חלבונים ולשליחתם לאפופטוזיס. המסקנות הן השערתנו אוששה ואכן וויטמין C ניטרל את השפעת העקה החימצונית והצטברות P53 בתאים הייתה גדולה יותר מן ההצטברות p53 בתאים של צלחת הפטרי השנייה עם העקה החימצונית בלבד.

שאלת החקר ומשתנים

שאלת החקר- כיצד משפיע ויטמין C על הצטברות p53 בתאים שנחשפו למי-חמצן.

משתנה בלתי תלוי- µ10 של ויטמין C+µ10 של מי חמצן, ו-µ10 מי חמצן בלבד.

משתנה תלוי- הצטברות p53 בתאי ריאת אדם.

הבקרה- צלחת א' היא הבקרה בניסוי, לא הוספנו אף סוג עקה היכולה להשפיע על כמות/אחוז ה-p53 בתאים.

הבקרה החיובית- תאים שנחשפו לנטלין.

השערת המחקר

להשערתנו, מי-חמצן יגרמו להצטברות רבה של p53 בתאים משום שהם משחררים רדיקלים חופשיים אשר פוגעים בDNA- של התאים, הרדיקלים החופשיים לוקחים אלקטרון מן המולקולות השלמות ובכך גורמים לתא להפוך לרדיקל חופשי. תגובת שרשרת זו נקראת ''עקה חימצונית''. תחת הפעולה של רדיקלים חופשיים נוצרות מחלות כגון סרטן ותופעת ההזדקנות של העור. מידע זה הלקוח מן מאמר המידע "נוגדי חמצון ורדיקלים חופשיים".

בנוסף לכך, להשערתנו, ויטמין C ינטרל את ההשפעה השלילית של העקה החימצונית ותגרום להצטברות קטנה יותר של p53 בתאים, הסקנו זאת מכך שקראנו מן המאמר:" ויטמין C - למה הוא כל כך חשוב", מן מאמר זה הסקנו שוויטמין Cשייך למשפחת החומרים המהווים נוגדי חמצון בעלי עוצמה גבוהה, הוא מהווה אנטיאוקסידנט המסייע לנטרול רדיקלים חופשיים.

תרשים שמתאר את מהלך העבודה

Big image

תוצאות

Big image
Big image

מסקנות

אנו מסיקים מן המחקר כי מי-חמצן גורמים לעליה והצטברות של P53 בתאים הפיברובלסטים של האדם וגורמים לסרטן, כנראה ישנם רדיקלים חופשיים אשר משוחררים ממי החמצן פוגעים בDNA- של התאים וגורמים למוטציות אשר מפעילות ומעלות את ריכוז p53 בתא,p53 גורם להפעלה של מנגנוני תיקון של ה-DNA.

הוויטמין C אשר הוספנו למחקרנו, בצלחת הפטרי השלישית, השפיעה גם הוא על תוצאות המחקר. הוויטמין C אכן ניטרל יחסית את ההשפעה השלילית של העקה החימצונית ותגרום להצטברות קטנה יותר של p53 בתאים. כפי שניתן לראות בגרף 4 בלבד אך על פי גרף מספר 3 הוא העלה את היחס P53/gabdh.

מי חמצן גרמו לירידה קטנה בכמות התאים, התוצאות של GAPDH והריכוז של החלבון יכולים להעיד על כך ש-p53 גרם ליצירת חלבונים ולשליחתם לאפופטוזיס.

כאמור, השערתנו אוששה ואכן וויטמין C ניטרל את השפעת העקה החימצונית והצטברות P53 בתאים הייתה גדולה יותר מן ההצטברות p53 בתאים של צלחת הפטרי השנייה עם העקה החימצונית בלבד. רק על פי גרף מספר 4.

את המחקר היינו ממשיכים בכך שהיינו בודקים כיצד ויטמין C בלבד משפיע על הצטברות p53,ביקורת זו הייתה חסרה לנו בניסוי זה. ניתן לעשות את הניסוי עם ריכוזים שונים של מי חמצן וויטמין C.