Kleuters

Sociaal-affectieve kenmerken

Kenmerken

Kleuters en samenspelen

Het samenspelen met andere kinderen wordt steeds belangrijker voor de kleuter, zowel thuis als op school. De kleuter kan nu een tijdje zonder zijn ouder spelen. De kleuter wordt steeds zelfstandiger en kan ook beter in een groep spelen.Empathie

- Verplaatsen in gevoelens

- Kan zich aan (spel)regels houden

- Delen

- Samenwerken

- Begrijpt gevolgenGevoelig

In deze periode speelt de kleuter veel ''het doen alsof'' waarbij de kleuter vaak zijn ouders als voorbeeld neemt. De kleuter identificeert zichzelf steeds meer aan de ouder van hetzelfde geslacht.Beïnvloeding

Kleuters laten zich erg gemakkelijk beïnvloeden. Zowel positieve als negatieve invloeden krijgen alle ruimte, want waarden en normen beginnen zich nog maar net te ontwikkelen. Goed en slecht zijn nog vage begrippen.Tip voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van een kleuter

Als ouder ben je een voorbeeld voor je kind voor het leren omgaan met gevoelens. Het is daarom goed om in het bijzijn van je kinderen genegenheid naar elkaar te laten zien en om te vertellen wat je voelt en wat je denkt dat andere mensen voelen.