חיים נחמן ביאליק "הכניסי תחת כנפך"

קורין חדד וקרן רחום

שאלה 2: א.

א.- האהבה היא מטאפורה הידועה- אהבה כאש בוערת . מצד אחד אש גורמת סבל אך מצד שני היא מחממת ומאירה- כך גם האהבה , יש לה שני פנים .

האהבה המתוארת בשיר היא אהבה של אם ואחות לדוגמא בבית הראשון ישנה פנייה של הדובר השירי אל האישה ("הכניסיני "), ויש כאן בקשה למשפחה גרעינית ("היי לי אם ואחות") וכמו כן הדובר מבקש מהאישה להיות לו לאהובה.

-מטאפורת הכנף מתקשרת לבקשת חסות, הגנה .

- יחסו של ביאליק לאהבה על פי השיר הוא שביאליק התייתם בגיל צעיר מאביו, ואמו שלחה אותו לגור עם סביו ולכן הוא התייתם גם מאמו . לביאליק לא היה ממי לקחת את האהבה וזה ההקשר שלו לשיר הזה.

שלושת הבתים המרכזיים מסבירים את טיבו של הייאוש . אלה הם בתי הווידוי : בית שני עוסק בווידוי על החמצת הנעורים בית שלישי מספר על אי ידיעת האהבה ובית רביעי על האכזבה .

ב.

ב.- שירים לדוגמא: קומי צאי " של חיים נחמן ביאליק , "אהבה חופשית "של אריק איינשטיין ," ילד של אבא " של מוקי(דני ניב ) .

בחנו בשירים אלו משום שהם מדברים על אהבה כמו השיר של חיים נחמן ביאליק.