Beth Mae Prydain Wedi Dod I'r Byd.

Dyma 10 Peth Mae Prydain Wedi Dod I'r Byd.

1. U.D.A

Roedd yr UDA arfer bod yn gwlad prydeinig ond pryd roed pobl wedi pleidleisio I fod yn gwald annibynol. Hwna pam pob blwyddyn mae'r Americanaedd yn cael "Independence Day".

2.Bron Pob Chwareuon Modern

Defeisiodd Prydain Bron Pob Chwareuon Modern e.e Rygby, Pel-Droed, Criced, Tennis A.Y.Y.B. Ond hefyd mae rhai chwareuon Amaricanaidd wedi cael I greu gan ysbrydoliaeth o chwareuon fel e.e Pel-Droed Americanaidd wedi cael I ysbrydoli gan Rygby, Baseball wedi cael I ysbrydoli gan rownders. A llawer Mwy!

3.Rheolau Newton

Gath Newton ei eni ym 1642 yn Prydain. Roedd e yn ffisegwr ac hefyd yn mathemategwr., Darganfododd Newton (Fel bydd pawb yn gwybod) disgyrchiant ac defeisiodd e rheolau newton.

4. Y Cyfrifiadur Rhaglenadwy Cyntaf

Roedd y cyfrifiadur rhaglenadwy wedi cael I defeisio gan mathemategwr ac gwyddonwr Charles Babbage yn yr 1820au. Roedd e wedi cael I adnabod fel y dyfeisiwr ond doedd e heb byw I gweld e wedi gorffen. Y rheswm yw oherwydd roedd y proses wedi cae I arafu lawr oherwydd roedd e wedi colli'r arrianu or llywodraeth.

5. Y We Fyd-Eang

Roedd Y We Fyd-Eang dim I gael I chymysgu gan Y We wedi cael I defeisio gan gwyddonwr Tim Berners-Lee. Gath Y We Fyd-Eang I defeisio yn Mawrth 1989. Ar ol I fe cael I ryddhau doedd neb wedi defneddio fe am spel ond wedyn un dydd roedd e mor poblogaith aeth e i'r papuron newydd!

6. Y Teledu

Roedd y teledu cyntaf cyhoeddus wedi cael I defeisio gan defeisiwr John Logie Baird 1925. Roedd e hefyd yn y defeisiwr or teledu lliwgar cyntaf yn 1928. Roedd y teledu cyntaf dim ond yn mesur 5 fframgell yr eiliad! Ond ar ol spel roedd e wedi mynd lan I 12.5 fframgell yr eiliad! Roedden nhw yn meddwl roedd hwna yn llawer.

7. Y Stem Locomotif

Roedd y Stem Locomotif cyntaf wedicael I defeisio gan Richard Trevithick yn 1804. Roedd ei siwrne cyntaf wedi cario 10 to o iron ac roedd pawb yn meddwl bydd e ddim yn gweithio ond fe wnaeth e gweithio ac mae e dal rownd heddiw!

8. Y Damcaniaeth O Esblygiad

Roedd Charles Darwin yn naturiaethwr sydd wedi cael eu eni yn 1809. Roedd Charles Darwin yn y person cyntaf I gynnyg yr damcaniaeth o esblygiad. Cymerodd e dros 10 blwyddyn I dod lan gydar damcaniad o esblygiad ac I gael pobl credo yr damcaniad hyn hefyd. Onds fe farwodd e ar y pedwerydd ar bumtheg o Ebrill gan clefydd i'r galon.

9. Y Ffon Sumidol Cyntaf

Roedd y ffon sumidol cyntaf wedi cael I ddifeisio gan berson o'r enw Alexander Graham Bell yn 1876. Gadawodd Alexander Bell ysgol pryd roedd e yn pumtheg mlwydd oed. Ond arol I fe gadael ysgol roedd e dal yn dangos diddordeb yn gwyddoniaeth bioleg. Wedyn penderfynnodd e I fod yn defeiswr yn lle. Dyna pryd gaeth e y syniad I greu y ffon sumidol cyntaf.

10. Yr Iaeth Saesneg

Maer iaith Saesneg yn yr ail fwyaf iaith syn cael eu siarad yn y byd tu ol Manderin. Ond mae e yn y iaith mwyaf syn cael I siarad mewn gwledydd. Ac mae e yn yr iaeth mwyaf adnabodol yn y byd. Mae pob gwlad yn y byd yn cael pobl syn siarad Saesneg ynddo sef yn anhygoel!