TNTT WEEKLY

Week of November 20th, 2017

Big image

Cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Cảm ơn nhau đã góp sức chung xây con đường tương lai cho Phong Trào ngày càng đậm tình yêu Chúa và yêu thương nhau.


Nguyện chúc quý thành viên và quý ân nhân một cuối tuần trong tâm tình Lễ Tạ Ơn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và niềm vui bên gia đình và những người thân yêu.

SAVE THE DATE

December 3rd, 2017 - VEYM National Day of Apostolic Works (NDAW)

National Day of Apostolic Works (NDAW) is quickly approaching on December 3rd, 2017. Whether you're visiting a nursing home, hosting a food drive, or sharing Christ in any other unique ways, we hope to see everyone take part in fulfilling one of VEYM's mottos - Làm Việc Tông Đồ.

TNTT Weekly Gospel - 34th Sunday of Ordinary - Cycle A

Big image

Tháng 11 | Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

In the month of November, all the national and regional chaplains offer daily mass for the deceased of TNTT members and family. Xin quý thành viên tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn thân nhân, ân nhân và thành viên.


Xin chân thành cám ơn quý cha trong Ban Chấp Hành Trung Ương đã hân hoan đón nhận trọng trách dâng lễ cho các linh hồn trong suốt tháng 11 này.

Big image

Đoàn Thánh Tâm - MTĐ was on their mission, laying flowers and praying for all souls on Saturday, November 18th.

CONGRATULATIONS!!!

Big image

Congratulate Đoàn Anrê Dũng Lạc (Charlotte, NC) on your 25th Anniversary!

Big image

Thank you for representing VEYM at NCYC.

Picture: Huynh Trưởng and Hiệp Sĩ Miền Trung at NCYC

UPCOMING EVENTS

DEC 3RD

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

DEC 31ST

Deadline for Đoàn to send in Membership Dues to Trung Ương

2018

JAN 31ST

Membership Dues Payment to Miền from Trung Ương

FEB 14TH

Spiritual Bouquet for Lent

FEB 18TH

National Day of Sacrifice

APRIL

Curriculum Bench Mark Test

JUN 3RD

National Day of Holy Communion

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

OCTOBER

Tiberia 12 | HLHT Cấp 3 | MTN

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông