כלכלה ופוליטיקה בגלובליזציה

סיון תורג'מן, נועה ארביב, מקסים,אריאל מיכאלי, ז'אנה יאסבוין

בפלייר זה תיראו תמונות והסברים על הגלובליזציה על הכלכלה והפוליטיקה.

נדגים את היתרונות והחסרונות של הנושאים. ובנוסף נדבר על עברם והווה של הנושאים.

כלכלה ופוליטיקה בגלובליזציה .יתרונות וחסרונות

 • היתרונות של הגלובליזציה
 • יש התפתחות של מוקדי תעשייה חדשים כמו עמק הסיליקון בקליפורניה.
 • עלייה גדולה ברמת ההשכלה בעקבות הדרישה למומחים (תעשייה עתירת ידע, ידע בשיווק ניהול, כלכלה).
 • עלייה ברמת השכר (תעשייה עתירת ידע), שינויים בדפוסי העבודה (עלייה ברמת הבטיחות והרווחה של העובדים.
 • שינוי בדפוסי העבודה, קיצור שבוע עבודה לחמישה ימים, אפשרות לעבודה מהבית.
 • עלייה במודעות לאיכות הסביבה. שיקום בעיות סביבה וחקיקת חוקים שמונעים או מצמצמים תופעות חדשות של זיהום.
 • הרחבת מגזר השירותים למקצועות חדשים - פחות עבודה פיזית, יותר נשים נכנסות למעגל העבודה.
 • עלייה בצמיחה הכלכלית של המדינה, הרווחים של המדינה בעלייה – עלייה בתמ"ג. למשל מדינות מזרח אסיה כמו סין והודו בקצב צמיחה גבוה מאוד לעומת מדינות אפריקה.
 • עלייה ברמת החיים ואיכות החיים (בעקבות עלייה ברמת השירותים)
 • התפתחות של התשתיות במדינה: תחבורה, חשמל, מים, תקשורת.
 • אפשרות לצמצום הפער הטכנולוגי שלהן לעומת המדינות המפותחות.
 • צמיחת מוקדי תעסוקה חדשים בעולם (העיר בנגלור בהודו צמיחה של תע"י).

חסרונות של הגלובליזציה

 • תלות כלכלית – התפתחות הסחר העולמי הביאה לעלייה ברמת החיים אבל גם לתלות כלכלית בין המדינות. משבר כלכלי באחת המדינות פוגע גם במדינות האחרות. המשבר הכלכלי האחרון בשנה שעברה בארה"ב השפיע על מדינות נוספות בעולם. המשבר הכלכלי ביוון משפיע על שאר מדינות אירופה (לכן האיחוד האירופי נרתם לעזור ליוון).
 • היתרון היחסי מביא מדינות רבות להתבסס על ענף כלכלי אחד או מספר מצומצם של ענפים כלכליים. מצב כזה חושף את המדינות לסיכונים כלכליים ולתנודות ברמת החיים של התושבים. למשל מדינות המפרץ הפרסי המתבססות בעיקר על ייצור נפט. נהנו מרווחה כלכלית בתקופת משבר הנפט העולמי (1973 עד אמצע שנות השמונים) ולאחר מכן ירדו ברמת ההכנסה כאשר מחירי הנפט העולמיים ירדו. מדינות כאלה צריכות לבסס את כלכלתן על ענפים נוספים.