מבצע מרבד הקסמים

מגישים: אליה מלמד ועילאי חפצי

מידע על המבצע

מבצע "מרבד הקסמים" אשר נקרא גם "מבצע על כנפי נשרים" הוא כינוי למבצע העלאתם של יהודי תימן ויהודי עדן לארץ ישראל כחלק מעליות חיסול גלויות בשנים 1949 ו-1950. המבצע כונה כך מתוך פסוק ד' בפרק י"ט שבספר שמות: "ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי". המבצע כונה גם "מבצע ביאת המשיח"
Big image

העלייה מתימן, לאחר קום המדינה נחלקת לשלושה שלבים.

שלב 1:

מ-15 בדצמבר 1948 עד 10 במרץ 1949 מתייחס לפינוי הפליטים שהתרכזו במחנה "גאולה" ובמהלכה הועלו לארץ על פי נתוני הסוכנות היהודית כ-5,500 עולים.

שלב 2:

מיוני 1949 עד דצמבר 1949 הוא השלב העיקרי במבצע ובו הועלו לארץ על פי נתוני הסוכנות 42,862 עולים מתימן. סיום שלב זה בישר את תום המבצע אך לא את סוף העלייה מתימן.

שלב 3:

מאוקטובר 1950 ועד 1956 עלו לארץ בדרכים שונות, על פי נתוני הסוכנות עוד 1,793 עולים.

קליטת העולים

בזמן המבצע פרץ ויכוח בישראל בנוגע לעיתוי העלאת יהודי תימן.

המתנגדים לעליה מיידית של עולי תימן הצביעו על המצב הרפואי הקשה של עולי תימן וטענו כי מדינת ישראל ויכולת הקליטה שלה לא תוכל להתמודד עם העלייה.

הטענה העיקרית הייתה כי בשלב הזה היה עדיף להעלות את יהודי אירופה בלבד ולדחות את העלאת יהודי תימן למועד מאוחר ונוח יותר.

הנחיתה בישראל ואזורי קליטת העולים

עליית יהודי תימן במסגרת מבצע על כנפי נשרים החלה בסבל וכאב ודרכם של העולים עם הנחיתה בישראל נתקלה במידה לא מבוטלת של מחלוקת, קשיים וכאב. תוצאות קשיים אלו מהדהדים עד היום. עולי "על כנפי נשרים" שוכנו בארבעה גושי מחנות עיקריים: ראש העין, בית ליד, עין שמר ומחנה מעבר עתלית.

תעסוקה

העולים החדשים היו זקוקים לתעסוקה אך המשק לא היה ערוך לקליטת רבבות עובדים חדשים והאבטלה גברה.

כדי לצמצם את ממדי האבטלה הועסקו עולים רבים בעבודות יזומות שכונו "עבודות דחק" כגון:

נטיעת חורשות וייעור , סיקול אבנים ועבודות ניקיון ותחזוקה ביישובים.

שינוי בתפרוסת האוכלוסייה

כתוצאה מהעלייה הגדולה השתנתה פרוסת האוכלוסייה בישראל בעשור הראשון לקיומה. אחוז התושבים שהתרכזו בצפון הארץ ובדרומה עלה, וכן עלה אחוז התושבים ביישובים הכפריים.

השלכות חברתיות וכלכליות

העלייה של שנות ה-50 הייתה צורך חיוני לפיתוחה של מדינת ישראל, ותרומתה הייתה עצומה.

האוכלוסייה גדלה, נבנו מאות יישובים חדשים, הוקמו מפעלי תעשייה ומשקים חקלאיים רבים, התפתחו תרבות ואמנות ישראליות והוקם צבא גדול.