עשרת המבצעים

עשרת הבקשות המיוחדות של הרבי מליובאויטש כלל עמ"י.

כולנו יחד

בהוראת הרבי מליובאוויטש

כולן באות לכנס התעוררות בנושא עשרת המבצעים

יום חמישי כיכר רבין הרצליה