שנת שמיטה שומרת

שנת שמיטה שומרת את עם ישראל מהגלות

תהנו משנת שמיטה, היא תעזור לכם

מי ששומר שמיטה, לא משתעבד לקרקע,

מרגיש ומבין את התכלית של עמינו ואת הייעודינו הרוחני