תרבות יוון

אלים, מאגיה, אסטרולוגיה , אידיאל היופי , נפש, טבע

"סרברוס", "לידת הפניקס" , איזדורה דנקן

יוצרים ויצירות בהשראת תרבות יוון העתיקה