LifeWave WorkShop

Ons.22 aug. Rødsåsen 14

Sett av Ons 22 aug til WORKSHOP !!

Vi arrangerer nå den 1 workshopen her hjemme hos oss i Sandefjord ons.22 August

Da vil vi lære hverandre og plastre, dele opplevelser og erfaringer.


Vi får også besøk av Philip Morrisan Anderson han har vært med og bygget opp store nettverk før og vil holde et lite foredrag om nettverksbygging og det og "close dealer"

LifeWave WorkShop !!!

Wednesday, Aug. 22nd 2012 at 7-10pm

14 Rødsåsen

Vestfold

Dette vil være et møte for Distributører av Lifewave. Ta gjerne med deg "dine"

Gi oss beskjed om du kommer så vi får beregnet plass til Alle :)

mvh.

Roy Martinsen

41586380