Positief opvoeden

Kim Ermers & Carola Jans

Wat is positief opvoeden?

Positief opvoeden is een manier van opvoeden die er op gericht is de ontwikkeling van het kind te bevorderen. Hierdoor zal je een sterke band met het kind opbouwen, goed met elkaar kunnen communiceren en elkaar stimuleren.
Big image

De vijf basisprincipes.

1. Een veilige en stimulerende omgeving bieden

2. Laten leren door positieve ondersteuning

3. Een aansprekende discipline hanteren

4. Realistische verwachtingen hebben

5. Goed voor jezelf zorgen

Wat is de methode Triple P?

Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het helpt je om het opvoeden makkelijker en leuker te maken.

Hoe kun je het als kinderopvang toepassen?

Je kunt het inzetten door de vijf basisprincipes te gebruiken bijv. als je ergens tegen aanloopt in de praktijk. Ook kun je ouders adviseren om dit programma te gebruiken als ze problemen ondervinden bij het opvoeden.
Positief Opvoeden, voor alle ouders!