סיכום למידה

למידה משמעותית

שאלה פוריה:

גורם מארגן ואוסף, מאפשר שיחה ברורה יותר ביני לבין התלמידים ובינם לבין עצמם בהובלת הרעיון של ההפקה.


פרוטוקול:

מקום שווה לכל גורם בהפקה. ביצענו פעמיים פרוטוקול לאחר הצגת תוצר ביניים בכתה. פעם אחת כיוונו אותו לדיון בביטויים הבימתיים לשאלה, ופעם אחת ייחדנו אותו עבור דרכי העבודה בקבוצה, בשניהם הוא היה יעיל, והפומביות נתנה תוקף וריכוז.


הערכת תלמידים:

בניית מחוונים, משוב ברור ואחראי. התלמידים מכוונים ברור יותר על מה להתבונן וגם משמעותיים בתהליך ההערכה כקול נוסף מבחינתי.

קשיים

ארגון לימ"ה:

מיקום וביטוי שלהם בתכנית הבנייה וההנחייה. לא מצליח להטמיע אותם לתוך העבודה שלי באופן ברור.


עבודת מחקר:

איך יוצר תהליך מובנה ומסודר למחקר, עם כלים ברורים שבהמשך עוזרים ליצור חיבור לשאלה וליצירה הבימתית עצמה. בקיצור - איך המחקר מעמיק בפני עצמו ואיך הוא מתבטא בעבודה.

אי נוחות

שפה:

לא שזה כל כך מהותי - אבל רק השימוש בביטויים זרים לא נוח לי, כמו הביטוי "שאלה פוריה". אז אני עושה תרגום לעצמי - עברתי ל"שאלה מובילה", למשל.