אירינה שולמן מצגת למידה

משימה מסכמת

שני הבטים שהיו משמעותיים לגבי

1. שאלה פוריה:

ללמד את התלמידים לשאול שאלות רחבות ומגוונות יותר הנובעות מהמחזה עצמו.


2. חשיפת פרויקט:

חשיפת פרויקט בפני התלמידים ממקד את התלמידים ועוזר להם ומהיר להם מה התהליך שהם עומדים לעבור
שני הבטים בהם חשתי קושי

1. כתיבת מחוון:

קשה לכתוב באופן מדויק על קריטריונים ולהעריך את התלמידים2. תכנון תמהיל הערכההקשיים בחוסר דיוק והקימוט של המימדים השונים בערכה.

Big image

הבט אחד שהייתי רוצה לשפר

הפרוטוקול:

הפרוטוקולים מורכבים ועשויים לגרום לתלמידים להתפזר ולמורים לעסוק במשמעת ולא בדבר עצמו.

לדעתי יש להקנות את הרגלים האלו מכיתה י'.

Big image