שנה טובה ומתוקה

שיהיה שנה מתוקה ומוצלחת

Big image

למשפחתי היקרה, ראש השנה שמח!

שנהיה לראש ולא לזנב!
Big image
Big image

שתיהיה שנה מוצלחת ומתוקה

שנה מתוקה ומוצלחת