Europa

Werken in de Europese Unie

Europese Unie

De Europese Unie is opgericht om meer te kunnen samenwerken tussen landen. Het doel van de EU is vrede, welvaart en vrijheid voor iedereen. Maar niet overal in de EU is de welvaart gelijk...

Productiesectoren

De samenwerking van de EU begon in de landbouw. Nu werkt er bijna niemand meer in de landbouw. Toch zijn er grote verschillen. In rijkere gebieden heeft de commerciële landbouw zich ontwikkeld, en in de armere gebieden komt veel traditionele landbouw voor waarbij de productie laag is.
Big image

Vestigingsplaatfactoren

Vestigingsplaatfactoren zijn redenen voor een bedrijf om zich ergens te vestigen. In de loop der tijd zijn die factoren veranderd.


Vroeger:

 • Aanwezigheid van grondstoffen en energiestoffen.

Nu:

 • Goede verkeersverbindingen.
 • Dichtbij een afzetmarkt (grote steden)
 • Goede arbeidsmarkt.
 • Aanwezigheid van andere bedrijven.


De bedrijven in de oude industriegebieden hebben last van inertie. Ze reageren traag in het verhuizen van hun bedrijf, omdat er veel geld in gebouwen of grond is geïnvesteerd.

De dienstensector heeft meer geluk, dat zijn vaak footloose bedrijven. Zij kunnen dus makkelijk verhuizen naar de beste vestigingsplaats.

Spreiding

Er zijn grote verschillen tussen de regio's in de EU:


 • Noord en West-Europa: diensten
 • Oost-Europa: (traditionele) landbouw of verouderde industrie.
 • Zuid-Europa: industrie

Gebieden

Op grond van industrie en diensten, kan je de Eu in 3 groepen verdelen:


 • Het kerngebied (centrum).

Veel industrie en diensten, erg handig voor de vestiging van bedrijven.

 • De overgangszone

Tussen het kerngebied en de periferie in.

 • De periferie

Nauwelijks of geen industrie en diensten, het is dus niet handig voor de vestiging van bedrijven.

Big image

Regionaal beleid

De Eu wilt met het regionaal beleid de regionale ongelijkheid tegen gaan. De arme regio's met een lager brp dan de rest van de EU krijgen extra steun. De andere regio's krijgen geld om te investeren in onderwijs en werk. De Eu moet zich namelijk niet meer richten op de landbouw maar op een kenniseconomie met een goed opgeleide bevolking waardoor er nieuwe ontwikkelingen ingezet kunnen worden.