מעברי חציה לחציה בטוחה

איתי אלינסקי כיתה ה-3 03/06/2015

מעברי חציה לחציה בטוחה

מעבר חציה

מעבר חצייה הוא מסלול מעבר בטיחותי להולכי רגל בחצייתם כביש. מעבר חצייה ממוקם לרוב בצמוד לצומת כבישים ובמקרה של צומת מרומזר, רמזורי הולכי הרגל במעברי החצייה מתואמים עם רמזורי המכוניות. בישראל מעברי חציה מסומנים כפסים מקבילים רבים, לרוחב הכביש.

חוקי התעבורה מחייבים נהגים ליד מעבר חצייה במתן זכות קדימה להולכי הרגל. חובת מתן זכות קדימה קיימת בצומת מרומזר בו מכונית הפונה ימינה באור ירוק ולהולכי הרגל אור ירוק גם כן, בצמתים לא מרומזרים וכן במעברי חצייה הנמצאים באמצע הרחוב ולא בצומת. לרוב, אין מסמנים מעברי חצייה במקומות אלו שכן הם מסוכנים יותר בגלל מהירות הנסיעה הגבוהה יחסית באמצע הרחוב לעומת בסמוך לצומת, והיעדרותם אינה מפריעה יותר מדי לתנועת הולכי הרגל בעיר. מעברי חצייה שלא ליד צומת נמצאים פעמים רבות מול כניסה לבתי ספר או מבני ציבור ומרכזי קניות מרכזיים בהם קיימת, לפחות בחלק משעות היום, תנועה ערה של הולכי רגל.

כללים לחצייה נכונה לילדים במעבר חוקי:

  1. השתדלו ככל האפשר לחצות את הכביש במעבר חצייה הנמצא בקרבת מקום.

  2. לפני חציית כביש יש לעמוד במרחק צעד אחד או שניים משפת המדרכה, להביט לכל הכיוונים ובתוך כך להאזין לקולות התנועה.

  3. כאשר הכביש פנוי, חצו בקו ישר ובהליכה מהירה )לא בריצה(.

  4. גם בזמן החצייה המשיכו להביט לצדדים ולא לדבר בפלאפון.

  5. במעבר חצייה מרומזר התחילו לחצות רק באור ירוק. גם כשהאור ירוק, יש להביט לכל הכיוונים ולחצות רק אם הכביש פנוי או אם כלי הרכב עוצרים.

סימון מעברי חצייה

סימון מעברי חציה נקבע באופן המאפשר חציית הכביש מעברו האחד לעברו השני של הכביש. בדרך כלל יש לסמן מעברי חצייה בעיקר ברחובות מקומיים שבהם תנועת כלי הרכב לא גדולה ונדרשת בהם תנועת הולכי הרגל בין צידי הרחוב. בצמתים ראשיים יש לסמן מעברי חצייה כתוספת לתמרור ורמזור בכדי לאפשר להולך הרגל להגיע ממקום אחד למקום אחר.

יש להקפיד שמקומות החצייה יהיו גלויים לנהגים ויש לוודא במיוחד שילדים גם נמוכי קומה יוכלו לראות את כלי הרכב המתקרבים לאזור החצייה. מעברי חציה חשוב לסמן במקומות שהראות בהם רחבה.

אסור לקבוע מעברי חצייה ליד מקום חניה בכדי שהרכב החונה לא יסתיר את הכביש ולא יאפשר להולך הרגל לראות את תנועת כלי הרכב. צריך להימנע מקביעת מעברי חציה ליד צמחייה ועצים העלולים להסתיר את הכביש להולכי הרגל או צמחייה שעלולה להסתיר את הולכי הרגל לנהגים.

אני בחרתי להציג את המעבר חציה ברחוב הרצל – לדעתי זהו מעבר חציה בטוח, הראות בו טובה גם לילדים וגם לנהגים. זהו רחוב שאין בו תנועת כלי רכב מרובה, אין צמחיה שמסתירה את הכביש ויש הפרדה בין הנתיבים יש מעבר חציה נפרד לכל כיוון נסיעה.

ניקולודיאון - מנתץ הטעויות
יוצאים לדרך בטוחה עם דוקטור X - חצייה בטוחה