Danmarks Lærerforenings forslag

Forberedelses tid, giver den undervisning vi skal beholde.

Big image

En mere åben skole

* Skolen skal levere en undervisning, hvor elevernes læring og trivsel er i centrum.

* Skolen skal ikke være et sted, hvor eleverne føler, at de skal være hele dagen, men hvor de ser et formål i et være aktive.


Bedre inklusion.

* Der er behov for et kvalitetsmæssigt løft af indatsen i mange kommuner.

* Alle kommuner og skoler skal have strategi og handleplaner for inklusprocessen. Der skal være en fælles forståelse mellem ledelse og medarbejdere om, hvad målsætningen er.

Big image

Forberedelsetid

* Forberedelsetid er mange ting, der er ikke bare forberedelse til hver time, men også kontakt til hjemet og skolen og samarbejde med eksterne partnere (pædagoger, skolepsykologer, socialpædagoger og sundhedslejerske) og meget andet.