מגילת אסתר

ליאל שלום ועידו יהוד

המלך ערך משתה מלכותי לאורך 180 יום

המלך ערך משתה שרים מלכותי ובמקביל למשתה של המלך ושתי (אשתו) ערכה גם היא משתה נשים,באמצע המשתה של שניהם אחשורוש קרא לושתי וציווה עליה לבוא בבגדי מלכות כדי להשוויץ ביופייה של ושתי. ושתי סרבה לבוא למשתה המלך, המלך התעצבן עליה והעיף את ושתי מהמלוכה, בעצתם של שריו.

המלך בוחר אישה

אחרי שהמלך גירש את ושתי המלך שלח שליחים לחפש נשים "טובות מראה", המלך חיפש את המתאימה לו יותר מכולן. במשך 8 חודשים של טיפוח הנשים חיפש המלך בין כל הנשים ששם ומצאה לו שם את המתאימה מכולם וזאת הייתה אסתר אשר המלך לקח לאישה ,"ותלקח אסתר אל בית המלך" (אסתר הייתה יהודיה ובת דודה של מרדכי) נערה צנועה טובת מראה"ויאהב המלך את אסתר".

בקטן ותרש נתפסו

יום אחד מרדכי ישב בחצר המלך ושמע ששני שומרי הסף שלו מתכננים לרצוח אותו. מרדכי רץ מיד לספר זאת לאסתר, ואסתר נגשה למלך לומר לו זאת המלך, המלך שלח שומרים להביא לו אותם כדי שיוכל לתלות אותם על עץ כעונש מוות.

המן הופך להיות השר הראשי של אחשורוש!

המלך החליט שהוא צריך יועץ קרוב שיעזור לו בכל בעיותיו.

המן ביקש מהמלך שכל פעם שיעבור ליד אנשי הממלכה (תושבי פרס)אז הם ישתחוו לו, המלך הסכים ונתן לו את טבעת המלך כדי להוציא את ההודעה לפועל וגם כדי שאנשי פרס יאמינו לו.

כמה ימים אחרי שהמן הפך לשו הראשי של המלך המלך שאל את המן מה לעשות ל"איש אשר המלך חפץ ביקרו"

המן השר הראשי של אחשורוש נתלה על עץ

המן נתלה על העץ שהכין בשביל לתלות את מרדכי היהודי כי, מרדכי לא השתחווה לו שעבר ברחוב,"לא יכרע ולא ישתחווה לו".

המן כעס, ומרוב שכעס החליט להשמיד את כל היהודים בגלל מרדכי שלא השתחווה לו, המן היה אמור להשמיד את היהודים ב-13 באדר אבל באותו יום תלו את המן על עץ.(זה עיקרון הנהפוך הוא)"ונהפוך הוא וישלטו היהודים המה בשנאיהם.