Messi amb els dos germans

Messi amb els dos germans

Vam n'har al cam nou i els fotografics ens van fer una foto i va sortir el Messi i despres van posaru amb un quadro i al quadro i va sortir Jo el meu germa Getres i el Messi.