Hvad ender det med?

Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening

Lockout

Efter mange lange forhandlinger varsler KL nu lockout. KL kan kun frigøre sig fra de eksisterende arbejdstidsaftaler ved at varsle lockout.Lockouten vil omfatte alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasse-ledere i folkeskolen, ungdomsskolen og sprogcentre, i alt ca. 52.000 personer.

Hvorfor nye arbejdsregler?

KL mener, det er nødvendigt at ændre lærernes arbejdstidsregler, hvis vi skal have en bedre folkeskole. KL mener at det burde være de enkelte ledere rundt om på de forskellige skoler, der skal fastlægge de individuelle lærers forberedningstid.

De mener det godt. For KL ønsker kun, at lærerarbejdet skal fornys og udvikles med fokus på, hvad der fremmer elevernes læring. Lærerne skal ikke arbejde mere. Det, KL har rejst krav om i forhandlingerne, er, at overenskomsten ikke skal bestemme, hvad lærerne bruger arbejdstiden til.