Pitkos vir Omgeegroepe!

Saamkom wat saak maak.

Big image

Geroep En Gestuur

Dissipelskap of te wel navolg van Jesus beteken nie net `n nuwe verhouding met God nie maar ook om Geroep en Gestuur te lewe.

Hoe maak ek dit prakties in `n week van werk, kinders rondry, dak regmaak, oefening inkry, probleme uitsorteer, vakansie beplan, skuld betaal........................?

Wenk vir die week

ds Freddie Schoeman deel in die Kerkbode praktiese wenke uit die boek "Surprise the World: Five Habits of Highly Missional People" (Sien skakel onder) BELLS

1. Kies elke week 3 mense ( minstens 1 buite die gemeente) en gaan uit jou pad uit om hul op tasbare wyse met iets te help of te ondersteun. (Bless)

2. Kies elke week 3 mense ( minstens 1 buite die gemeente) met wie jy `n afspraak kan maak om `n maaltyd te deel. (Eat)

3. Sit minstens een keer per week `n blok tyd opsy (bv middag of aand) waar jy doelbewus kan Luister waar God besig is (en jou wil gebruik veral vir 1 en 2 ). (Listen)

4. Sit minstens een keer per week `n blok tyd opsy (bv middag of aand) waar jy doelbewus by Jesus leer oor wat die koninkrykslewe nou eintlik beteken. Lees die Evangelies of boeke oor Jesus of kyk films oor Jesus . (Learn)

5. Begin `n joernaal waarin jy jouself sien as gestuurde en hoe en waar jy mense bewus gemaak het van God se koningsheerskappy en wat die uitwerking daarvan was. Hierdie bewusmaak kan veral op geregtigheid (justice), versoening en skoonheid fokus. Wat is daar wat ek vandag gedoen het of gaan doen om iets van die nuwe koninkryk uit te leef?

Hierdie sal veral in my gesin en in my werksomgewing prakties uitgeleef moet word. Maar miskien kan jy dalk by een projek betrokke raak (`n skool, `n organisasie wat werk skep, Echo, Hospivisie). (Send)Frost, die skrywer beskryf die doel van hierdie boek “… to equip believers to see themselves as ‘sent ones’, to foster a series of missional habbits that shape our lives and values, and to propel us into the world confidently and filled with hope.”


Wenk: begin hierdie week om 1 persoon doelbewus te help en doelbewus `n ete afspraak te maak met iemand buite die gemeente. Knoop doelbewus met iemand `n gesprek aan oor geloof en die lewe wat Jesus ons bied.

Big image