Krzyżacy

Książka ,,Krzyżacy'' została napisana przez Henryka Sienkiewicza w 1900 r. Wydana została ku pokrzepieniu serc. Jest to książka opisująca bitwę pod Grunwaldem. Jest dużo opisów na temat średniowiecza.

Bohaterowie(głowni)

Danusia Jurandówna, Zbyszko z Bogdańca, Maćko z Bogdańca, Jagienka ze Zgorzelic, Jurand ze Spychowa

Postacie historyczne

 • Król Władysław Jagiełło
 • Królowa Jadwiga Andegaweńska
 • Księżna Anna Danuta
 • Wielki książę Witold
 • Wielki mistrz Ulrich von Jungingen
 • Książę Siemowit IV
 • Kuno von Lichtenstein
 • Zawisza Czarny
 • Pował z Taczewa
 • Zyndram z Maszkowic
 • Aleksandra Olgierdówna
 • Jan z Aragonii

Krzyżacy film (1960) - cały film