האם מוות עדיף על פני כניעה?

סיפור כיבש המצדה ונאומיו של אליעזר בן יהיר

רקע על המתרחש...:

אנו נמצאים בסוף שנת 72 לספירה , תחילת 73. עיצומו של המרד הגדול כנגד הרומאים. בזמן זה , המצדה היא היעד של הרומאים , שבנתיים היא תחת "שלטונם" של המורדים , שבראש עומד - אליעזר בן יהיר. הרומאים הקיפו את כל החומה והטילו מצור על המורדים , ובו זמנית , גם התחילו להפיל את החומה לאט לאט. המורדים כבר התחילו לאבד כל תקווה קיימת והעדיפו ליפול בשבי , אבל בסופו של דבר עלה אליעזר לנאום שאומר - עדיף למות מאשר להכנע. בפעם הראשונה לא כולם היו לצדו , חלק החלו לרחם על נשיהם וטפם. בעקבות זאת עלה אליעזר לנאום נוסף , על מנת לשכנע את השאר לעמוד לצידו....


התמונה נלקחה מגוגל תמונות.

הטיעונים של אליעזר וכוונתם :

הטיעון הראשון של אליעזר בעיקר פנה לאלו שריחמו על נשיהם וטפם . טיעון זה בא ואומר שעדיף לנשיהם למות מבלי לחולל , מבלי לטמא את שם הקודש , ועדיף לטפם למות מבלי לטעום את הטעם המר של העבדות . כפי שנאמר :"...על כן תמותנה-נא נשינו בטרם נטמאו, ימות-נא בנינו בטרם טעמו טעם עבדות.

טיעון נוסף אומר שלאחר מותם הם יעשו חסד עם הגיבורים אבל, תחילה , הם ישמידו את המצודה כולה ואת כל הרכוש מלבד המזון , על מנת שיבינו שלא המזון הוא מה שהיה חסר , אלא שהם העדיפו למות מאשר להכנע לעבדות. הדבר היחידי שישאר הוא החירות שלהם , קבורה איתם . כאמור :" אחרי כן נגמול איש לרעהו חסד גיבורים, ומה טוב ומה יפה יהיה בנשאנו את חרותנו אלי קבר, מותנו נשחית באש את הרכוש ואת המבצר...

Story Of Masada

ערך החיים מעל הכל !

אלעזר בן יהיר בא וטען כי מוות שווה יותר מאשר ערך החיים , גם אם זה אומר עבדות . הוא נאם נאומים מרשימים וסחף איתו אנשים רבים . אך למרות הכל , אני כנגד טענתו מכמה היבטים. ראשית , אני מאמינה שאלוהים נתן לנו את החיים במתנה , ואין דבר ששווה יותר מזה . אנו צריכים לעשות ככל שאנו יכולים על מנת לשרוד , גם אם זה להשאר בעבדות.

לפי דעתי , הם וויתרו עוד לפני שניסו להלחם . הם יכלו להתאבד גם בשבי הרומאים , אך הם החליטו למות לפני זה , בשביל גאוותם.

נוסף על כך , הם האמינו שה' הוא האלוהים היחידי , וככפי שנאמר והוכח בתקופת המקרא , ה' מחולל ניסים . ניתן להסיק שהם כנראה לא האמינו מספיק שה' שיציל אותם ממקרה זה , כפי שקרה עם האם וחמשת בבני , שנשארו לספר על כל מתרחש.