Küsimustiku koostamise abinõu

Kuidas muuta hea, paremaks

1) Tee endale oma eesmärgid kindlaks

Sa peaksid endale selgeks tegema:
 • Mida sa soovid teada saada?
 • Mis meetodit sa peaksid kasutama?
 • Milline on mu valim?
 • Kes on sihtgrupiks?
 • Mida sa infost järeldada tahad?

2) Missugune on hea küsimustik?

Hea küsimustik on:
 • Kõigile samamoodi mõistetav
 • Kiiresti vastatav
 • Kergesti sõnastatud
 • Huvitav
 • Kompaktne
 • Loogiline
 • Korrektne

3) Millest tuleks hoiduda

Küsitluses tuleks vältida:
 • Ebakorrektset kõnepruuki
 • Liiga raskeid termineid ja sõnu
 • Pikki küsimusi
 • Mitmeti mõistetavaid küsimusi
 • Personaalse info küsimist, kui selleks ei ole vajadus
 • Küsida suunavaid küsimusi

Meelespea

Jäta meelde:
  • Mõista, mis on edukas küsitlus
  • Täna küsitletavaid
  • Tutvusta ennast
  • Vajadusel rääkida anonüümsusest ja konfidentsiaalsusest
  How to write better survey questions

  Tänan, et leidsite aega!