Jumping Sumo a Rolling Spider

ac beth mae nhw'n gallun wneud

Parrot jumping sumo

Mae llawer o drones yn cael ei defnyddio I recordio rhywle neu rhywbeth.

Enghraifft o drone dda yw'r parrot jumping sumo Rydych chi'n rheoli hon efo ipad, tablet neu phone. Mae en gallu neidio 80cm lan ac 80 cm ar draws. Hefyd mae yna "kick motion" arno ac mae hwn yn gadael I chi kickio rhywbeth sy'n och blaen chi I lawr. Mae'r drone efo camera are y blaen ac gallwch chi ei recordio ac tynnu lluniau unrhywle ac ynrhyw pryd, y fordd mae'n gweithio yw efo "built in wifi" sydd yn y drone ei hun, mae hon yn gadael I chi cysylttu efo'r wifi ac wedy'n rhelio e unrhywle.

Yn y lluniau isod gallwch chi weld, llun or parrot jumping sumo, wedy'n Sut mae e'n gallu neidio ac yn y trydydd llun pa bethau penodol ydy e'n gallu wneud. Mae yna fideo or jumping sumo ar ol y lluniau

Parrot MiniDrone Jumping Sumo official video

Parrot Rolling spider

Fel y jumping sumo mae'r rolling spider wedi cael ei creu can cwmni o enw "Parrot" mae'r rolling spider yn gallu hedfan efo owlynion neu heb, mae'r top or rolling spider yn gallu didoli ac hedfan ar ben ei hun. Mae'n gallu wneud flips a 360 turns, un peth drwg amdano yw'r faith fod e'n gallu torri yn hawdd. oherwydd fod y'r olwynion yn plastic. dyma tri llun or cynyrch. wedy'n mae yna fideo or cynyrch gyntaf a'r cynyrch ail.
Parrot MiniDrones Jumping Sumo & Rolling Spider - Connected Toys!