פיתוח העצמי האמיתי

תכנית מפרש, מחזור ב'.

בי"ס יסודי אג'יאל- ג'לג'וליה

חזון בית ספרי

ü בי"ס "אג'יאל", על כלל תלמידיו, עובדיו ובאיו, בוחר להיות משפחה תומכת הפועלת מתוך ערכים של שייכות, קבלת השונה, אהבה, מחויבות ואחריות.

ü בי"ס "אג'יאל" מטפח אקלים מיטבי,איכויות הוראה, תהליכי למידה משמעותיים ומרחבי שותפות מעצימים, למען מיצוי מלוא הפוטנציאל הטמון בכל באי ביה"ס.

ü בי"ס "אג'יאל" מחויב למימוש תוצאות חינוכיות איכותיות, לקידום הישגים לימודיים ולטיפוח ייחודיות, מנהיגות ומצוינות.

תיאור האי נחת

  • עולמם הפנימי של תלמידינו לא פתוח בפנינו. קרוב לודאי שהוא עשיר , מלא ושוקק חיים, אלא שמסיבות שונות, הנעוצות באי יכולתם או רצונם לשתף ולחלוק עם אחרים את ה"אוצר" הטמון בהם, נסתר הוא מאיתנו , זאת לאור תשובותיהם במסגרות השיח האישי.
  • במגזר הערבי קיים מחסור במסגרות חינוכיות בלתי פורמאליות תומכות. בסקר שערך משרד החינוך, אחוז בני הנוער במגזר הערבי, המשתתפים בחוגים, אינו עולה על % 13.2 .
  • התלמידים שלנו מתקשים לנקוט בפעולות בחירה או להגדיר מה תחום החוזק שלהם ובמיוחד במקצועות בלתי פורמאליות.

מטרות המיזם

Øפתוח מודעות עצמית בקרב התלמידים לעצמי אמיתי. (מה אני רוצה ומה אני יכול).


Øפתוח מיומנות של סנגור העצמי בתהליכי בחירה.


Øפתוח שיח רגשי בקרב מורים-תלמידים באמצעות.


Øפתוח תהליכי חשיבה רפלקטיבית בקרב התלמידים אודות תהליכי הלמידה שלהם.

מודל העבודה על פי Chinman & Linney

תיאור כללי של מודל העבודה הבית ספרי

שני החוקרים Chinman & Linney (Chinman & Linney,1998) , הציעו מודל לפיתוח חיובי של ילדים ונוער שמתבסס על האסטרטגיה של מניעה במקום התערבות, במטרה להעלות את המודעות האישית של הנוער לתכונותיהם החזקות ולזהותם החיובית דרך התנסויות אישיות וקבלת משוב מעמיתים. השתתפות בפעילויות חיוביות ומשמעותיות, למידה ופיתוח מיומנויות רלוונטיות לילדים ונוער והשתתפות במעגלי שיח רפלקטיבי מחזק, יובילו לחיזוק הביטחון העצמי והמודעות האישית.

Big image