ירושלים מחכה לי...

מגישים: אריאל אוהב ועידו דרחי

קצת על המסעות

מסעי הצלב הם סדרת מסעות צבאיים שיזמו האפיפיורים הנוצריים בין המאה ה-11 והמאה ה-13. הם החלו כנסיונות לכבוש את ירושלים מן המוסלמים ולהביאה תחת שלטון נוצרי, אך הפכו למלחמות טריטוריאליות. המשתתפים במסעות אלה קרויים צלבנים.

מסע הצלב הראשון

התגובה לנאום אורבן השני היתה מפתיעה( כאשר האפיפיור ניסה לשכנע את מאמינו לצאת אל המלחמה בכך שהוא הזכיר את הסכנה הנשקפת לקונסטינופול ובנוסף תיאר את סבל הנוצרים בירושלים וגם איך המוסלמים מטמאים את קבר ישו)
ביותר באזורים שונים בצרפת ובגרמניה קמו אלפי איכרים ואבירים והחליטו לצאת למסע לארץ ישראל , מסע הצלב הראשון החל ב1096 ויצאו אילו אבירים והמוני איכרים ולכן הוא כונה גם "מסע הצלב של האיכרים" .היוצאים למסע הצלב לקחו את משפחותיהם עימם , את חפצם העמיסו על עגלות ויצאו למזרח , בלא כל ארגון וסדר .כאשר הם התקרבו לטירה או לעיר כל שהיא , הם שאלו מתוך תקווה והתלהבות אם זוהי ירושלים מאחר שלא ידעו היכן נמצאת ירושלים ואיך היא נראית . ולצלבנים היו עוד קשיים הם נזקקו לכסף רב כדי לממן את הוצאות והאבירים שבהם והיו צריכים לממן גם סוס וכלי נשק
Big image

המניעים הגלויים והסמויים ליצאה למסע הצלב

המניע הגלוי למסעות הצלב היה מציאת אזורי התיישבות חדשים ומקורות מחייה נוספים בעבורם לנוכח הגידול באוכלוסייה באירופה .ובאותה תקופה היה סכסוך בין האפיפיור לבין קיסר גרמניה היינריך הרביעי והאפיפיור האמין שמסע כזה יסיע לו לבסס את כוחה של הכנסייה ולהחליש את קיסר גרמניה ועוד האפיפיור קיווה שהמסע למזרח יסייע לו להרחיב את השפעתו גם על הנוצרים שבמזרח שלא ראו בו מנהיג דתי .

" מיהו צלבן ? " ומה לבשו

קבוצות של לוחמים נוצריים שכללו מלכים, אבירים מנוסים, אדונים, כמרים, נזירים ואיכרים.

קבוצות הלוחמים יצאו מארצות אירופה והגיעו לארץ במאות ה-11-14 לספירה.


ומשמעות הסמל: הצלב שעיטר את דגל הכס הקדוש בעת מסעי הצלב ובו השתמשו הצלבנים עצמם כסמל על בגדיהם. צלב מהוה את החלק המרכזי של הברית החדשה ספר הקודש של הנצרות.

כיצד זה נגמר

לאחר שלושה שנים של מלחמה הצלבנים הצליחו לכבוש את ירושלים מידי המוסלמים

וישראל מנוהלת על ידי הצלבנים משנת 1099 עד שנת 1299 כאשר שטח הצלבנים התפרס על שטח של

מצור, שכיום ממוקמת בלבנון, עד עזה.

לסיכום

לסיכום אנו למדנו שמסעות הצלב היו הרבה מסעות כאשר ארכו 200 שנה, למרות שדרכם היה קשה ומפרך ולא ידעו הצלבנים את אורך הדרך וסוסיהם נפצעו ומתו בדרך המשיכו בדרכם עד שהצליחו למרות כל הקשיים לכבוש את ירושלים.