gedragscode & beroepscode

romy van steenberge

gedragscode

hoe ik over gedragscode denk is dat ik mensen uit me klas moet respecteren hoe ze zijn, en dat ik naar ze luister hoe hun over dingen denken. En dat we van elkaar ervaringen en fouten kunnen leren.

beroeps code :

In het werkveld denk ik dat ik goed naar mijn collega's moet kunnen luisteren, en dat ik de cliënten moet respecteren hoe hun zijn en naar hun luisteren wat hun problemen zijn. Ik moet ook goed kunnen samen werken.