Fréttabréf Engidalsskóla júní 2022

Ábyrgð - Virðing - Vellíðan

Fréttabréf Engidalsskóla

Kæru foreldrar/forsjáraðilar.

Hér gefur að líta síðasta fréttabréf skólaársins 2021-2022. Í því er að finna nýjustu niðurstöður lesfimprófanna, leiðbeiningar varðandi skjátíma barna, upplýsingar um skólasetninguna í ágúst og skemmtilegar myndir úr skólastarfinu. Við vonum að allir eigi gleðilegt sumarfrí og við sjáumst svo hress í ágúst.Með bestu kveðju stjórnendur Engidalsskóla.

Útskriftarnemendur Engidalsskóla 2022

Íþróttadagur Engidalsskóla

My Movie 1

Skólasetning 23. ágúst 2022

Skóli hefst í haust á samtölum foreldra, kennara og nemenda og mega foreldrar gera ráð fyrir að verða boðaðir til viðtals 22. eða 23. ágúst, kennsla hefst svo samkvæmt stundaskrá 24. ágúst. Hér má nálgast skóladagatal skólaársins 2022-2023.

Skjátími barna - mikilvægt að setja mörk og fara eftir þeim

Nú eru börnin okkar á þeim tíma sem sjálfsmynd þeirra er að mótast, þau eru að bera sig saman við aðra og því er mikilvægt þegar sumarfríið er að byrja að við ræðum samfélagsmiðla, skjánotkun og mikilvægi þess að vera í samskiptum við jafnaldra. Samskiptamynstur barna hefur tekið miklum breytingum síðustu ár og fara samskiptin að miklu leiti fram í gegnum samfélagsmiðla. Til þess að þau samskipti gangi vel þurfa börnin að vera búin að ná góðum tökum í félagslegum samskiptum. Ástæðan fyrir því að við viljum nefna þetta er sú að vandamál í félagslegum samskiptum við jafningja hefur meira að segja en greind og einkunnir varðandi ýmis vandamál síðar á ævinni og skiptir því þetta miklu máli fyrir framtíð barna okkar.

Sum börn líta varla upp úr símanum og taka aðeins þátt í lífinu í gegnum miðla og þurfa því aðstoð við að setja sér mörk í skjánotkun. Skjátími barna hefur aukist til muna og hafa rannsóknir sýnt tengsl á milli skjánotkunar og þroskatengdra þátta eins og námsárangur, félagsfærni, hreyfingar og tómstund. Viðmið um skjánotkun barna í 1. – 4. bekk eru 90 mínútur á dag á meðan viðmið barna í 5. – 7. bekk er 120 mínútur á dag.

Streita og álag hjá ungmennum hefur aukist síðustu ár og hafa læknar og starfsfólk á Barna- og unglinageðdeild Landsspítalans lýst yfir áhyggjum vegna neikvæðrar áhrifa sem skjánotkun hefur á heilsu barna og unglinga, hreyfingin er minni, félagsfærnin og andleg líðan mun verri. Við getum verið stolt af því að börnin í Engidalsskóla virðast hreyfa sig meira en börnin í landinu og líðan þeirra er almennt nokkuð góð. En við getum gert enn betur því skjánotkun í æsku gefur forspárgildi fyrir hreyfingu og andlega líðan síðar meir á ævinni.

Sumarlestur

Bókasafn Hafnarfjarðar stendur fyrir skemmtilegum sumarlestri frá 1. júní til 3. september. Við hvetjum alla nemendur til að taka þátt í sumarlestrinum. Dregið er vikulega út lestrarhestur vikunnar, allar nánari upplýsingar er að finna hér. Það er auðvelt að tapa niður færni sem maður hefur náð og því er mikilvægt að vera duglegur að lesa á sumrin. Nemendur í 1.-5. bekk munu fá senda heim með sér lestradagbók en þurfa sjálfir að skrá sig vilji þeir taka þátt í keppninni. Sumarlesturinn er þó opinn öllum aldri.

Lesfimi niðurstöður maí 2022

Á lesfimiprófi í september lásu nemendur samtals 16.392 orð, á prófinu í maí lásu þeir samtals 21089 orð og hafa bætt sig um 4697 orð. Á þessu skólaári erum við búin að vera með tvö lestrarátök og eins hafa nemendur verið duglegir að skrá sig í bókaklúbba sem eru í boði á bókasafni skólans. Þetta skólaár hefur lesturinn verið eina heimanámið. Lestrarþjálfuninn er sá þáttur skólastarfsinn sem þarf alltaf að fá sinn tíma bæði heima og í skólanum.

Þegar skoðuð er meðaltals bæting nemenda í hverjum árgangi fyrir sig á milli prófa í september og maí hjá 2. - 7. bekk og janúar og maí hjá 1. bekk þá er meðaltals bæting hvers árgangs eftirfarandi:


7. bekkur 31 orð á mínútu.

6. bekkur 21 orð á mínútu.

5. bekkur 27 orð á mínútu.

4. bekkur 38 orð á mínútu.

3. bekkur 28 orð á mínútu.

2. bekkur 27 orð á mínútu.

1. bekkur 17 orð á mínútu.


Það er ánægjulegt að segja frá því að nemendur eru yfir landsmeðaltali í fimm árgöngum, eins og sjá má á myndum hér fyrir neðan. Framfarir voru ekki einungis í leshraða heldur lásu nemendur réttar og eins var framför í lesskilningi sem er ekki síður mikilvægt fyrir allt nám nemenda.


Lestur er ekki eingöngu þjálfaður við að lesa texta í bók í umhverfinu eru t.d. götuskiltin og svo er hægt að æfa sig á að lesa innihaldslýsingar á umbúðum. Stök orð má finna 100.ord.is fínn vefur til að læra orðmyndir og auka orðaforða. Bókasafn Hafnarfjarðar er einnig með sumarlestrarátak og er hægt að ská sig hér.


Um leið og við þökkum foreldrum/forsjáraðilum fyrir góða samvinnu með lestrarþjálfunina í vetur. Viljum við benda á mikilvægi þess að nemendur haldi áfram að lesa yfir sumartímann til að viðhalda þeirri færni sem þeir hafa náð nú þegar. Með auknum orðaforða eykst bæði færni í lestri og lesskilningi nemanda því er mikilvægt að einhverskonar lestrarþjálfun fari fram allan ársins hring.

Dyslexia - lesblinda

Ráð fyrir foreldra sem eiga barn með dyslexíu og aðra lestrarerfiðleika.

Fiskurinn lúsifer

Einn nemandi í 3. bekk kom með þennan áhugaverða fisk til að sýna okkur í skólanum. Merking orðsins lúsifer er ljósberi. Fiskurinn er með ljós á höfðinu, frekari fróðleik um fiskinn má finna hér . Það er alltaf gaman að fá svona óvænta gesti í skólann til okkar.

Skemmtilegar myndir úr smiðjuvinnu nemenda

Big picture