הזכות לשם טוב

הזכות לשם טוב מהי?

השם הטוב שלנו הוא התדמית שלנו בעיני אחרים, כלומר – האופן שאנשים רואים אותנו, ומה שהם חושבים עלינו. בהכרזת האו"ם בדבר זכויות האדם נקבע בסעיף 12:

"לא יהיה אדם נתון... לפגיעה בכבודו או בשמו הטוב".