בנפט השתמשת, עולם זיהמת!

חיסכו במקורות אנרגיה שונים לרמת חיים טובה יותר

Big image